Extra-Specialist

Jak przygotować się na zabieg?

Został(a) Pan(i) zakwalifikowany(a) do zabiegu operacyjnego w Szpitalu NuvaMed.

Poniżej przedstawiamy protokół przygotowania przed zabiegiem.

Bardzo prosimy o dokładne przeczytanie i zastosowanie się do wszystkich punktów.

1. Proszę kontynuować przyjmowanie wszystkich swoich leków, szczególnie leków na nadciśnienie (również rano w dniu operacji - o ile lekarz nie zaleci inaczej).

2. Jeśli przyjmuje Pan(i) leki przeciwkrzepliwe (PRADAXA, XARELTO, ELIQUIS, ACENOKUMAROL, WARFIN, SINTROM itp.) lub leki przeciw-płytkowe (np. ASPIRYNA, POLOPIRYNA, POLOCARD, ACARD, PLAVIX, ZYLLT, AREPLEX, PLAVOCORIN, TICLID, ACLOTIN itp.), proszę powiadomić o tym lekarza kierującego i skonsultować się z lekarzem prowadzącym terapię w/w lekami, gdyż konieczna będzie modyfikacja leczenia na kilka dni przed operacją.

3. Jeśli przyjmuje Pan(i) leki doustne na cukrzycę (np. Metformax, Glucophage, Formetic, itp.), proszę powiadomić o tym lekarza kierującego lub skonsultować się z diabetologiem, gdyż konieczne jest odstawienie leczenia na 24-48 godzin przed operacją.

4. Jeśli przed operacją wystąpi gorączka, przeziębienie lub inne objawy chorobowe - proszę skontaktować się z rejestracją lub lekarzem kierującym.

5. Jeśli planowany zabieg będzie wykonywany w znieczuleniu ogólnym, kilka dni przed zabiegiem będzie się z Panem(nią) kontaktował lekarz anestezjolog.
Bardzo proszę przygotowane do rozmowy następujące dokumenty:

  •           wypełnioną ankietę anestezjologiczna
  •           wyniki zleconych badań laboratoryjnych
  •           listę chorób przewlekłych
  •           listę przyjmowanych leków wraz z dawkowaniem

6. Przed zabiegiem niezbędne jest wykonanie następujących badań laboratoryjnych: morfologia krwi, układ krzepnięcia, sód, potas, EKG, oraz POSIEW MOCZU - badania mogą zostać wykonane w Centrum Medycznym NuvaMed.

W przypadku uzyskania wyniku posiewu: "ZANIECZYSZCZONY", "FLORA MIESZANA", "BAKTERIE SKÓRNE" lub podobne, badanie JEST NIEWAŻNE i MUSI ZOSTAĆ POWTÓRZONE.

 

Proszę zgłosić się ok. 60 min przed planowaną godziną zabiegu do rejestracji Szpitala z dokumentem tożsamości.

1) Proszę zabrać ze sobą listę przyjmowanych leków lub opakowania tych leków.

2) Przed przyjściem do szpitala proszę zdjąć wszelką biżuterię, kolczyki, szkła kontaktowe.

3) Proszę zostawić w domu rzeczy wartościowe.

4) Proszę zabrać do szpitala wygodną, najlepiej dwuczęściową piżamę oraz ręcznik i przybory toaletowe.

5) Jeśli choruje Pan(i) na cukrzycę i przyjmuje insulinę, proszę przyjąć swoją normalną dawkę w dniu poprzedzającym zabieg wieczorem, a rano w dniu operacji proszę nie przyjmować insuliny i innych leków przeciwcukrzycowych

6) Dzień przed operacją wieczorem proszę spożyć lekki posiłek. Ostatnie pokarmy może Pan(i) przyjmować do 8 godzin przed operacją, a płyny do 3 godzin.

Po zakwalifikowaniu każdemu pacjentowi wysyłany jest mail z dokładną listą zaleceń oraz ankieta anestezjologiczna i ogólna informacja dotycząca planowanego zabiegu obejmująca ryzyko powikłań pozabiegowych. Bardzo prosimy o dokładne przeczytanie, wydrukowanie i zabranie ze sobą do Szpitala podpisanych dokumentów.