Extra-Specialist

Jak przygotować się na wizytę?

Przed każdą wizytą, bez względu na profil specjalisty do którego się Państwo umówili, należy przygotować:

  • Listę dolegliwości
  • Listę pytań które chcemy zadać lekarzowi
  • Listę leków
  • Wyniki badań diagnostycznych
  • Listę chorób towarzyszących
  • Historię medyczną rodziny

Dzięki takiemu przygotowaniu będą Państwo w stanie w pełni skorzystać z czasu wizyty i wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione.

Jak pracujemy?

2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01

Krok 1.

Analiza stanu pacjenta na podstawie szczegółowo zebranego wywiadu lekarskiego.

Krok 2.

Przeprowadzenie szeregu badań laboratoryjnych oraz obrazowych pomocnych przy stawianiu trafnej diagnozy.

Krok 3.

Zaplanowanie i przeprowadzenie kompleksowego leczenia uwzględniającego potrzeby i oczekiwania naszych pacjentów.

Krok 4.

Kontrola efektów leczenia i wdrożenie profilaktyki ewentualnych nawrotów choroby.