ENT-Specialist
KrajewskaJ
Joanna Krajewska - ZnanyLekarz.pl

Otolaryngolog

Joanna Krajewska

Dr n. med.

specjalizantka z otolaryngologii

Asystent w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

W 2018 roku otrzymała stopień doktora nauk medycznych broniąc z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Badania nad obrazem klinicznym i jakością życia pacjentów z układowym zapaleniem naczyń z objawami otolaryngologicznymi.” opartej o cykl trzech powiązanych tematycznie opublikowanych publikacji.

W 2022 zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie „Otorynolaryngologii” uzyskując najwyższy wynik w kraju.

Była laureatem „Grantu dla Młodych Naukowców” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zatytułowanym “Cytokiny i przeciwciała jako nowe biomarkery diagnostyczne i prognostyczne ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA), ich potencjalna rola w różnicowaniu postaci zlokalizowanej i uogólnionej oraz znaczenie w terapii”. Jest autorem licznych prac naukowych w zagranicznych czasopismach oraz kilku rozdziałów w książkach dotyczących tematyki otorynolaryngologii.

Odbyła długoterminowy staż kliniczny w oddziale Head and Neck Oncology Department of The Queen Elizabeth University Hospital w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Bierze udział w licznych kursach oraz zjazdach zarówno międzynarodowych jak i krajowych.

W codziennej pracy konsultuje i operuje pacjentów dorosłych i dzieci z chorobami nosa i zatok przynosowych, gardła, uszu, krtani oraz szyi.

U dorosłych prowadzi diagnostykę i leczenie m.in.:

  • zapalenia zatok przynosowych oraz zaburzeń drożności nosa o innej etiologii;
  • zapalenia gardła i migdałków podniebiennych;
  • chrypki, ostrych i przewlekłych chorób krtani;
  • zapaleń ucha;
  • refluksu krtaniowo-gardłowego;
  • chorób zapalnych i niezapalnych szyi, w tym gruczołów ślinowych

 

U dzieci, w szczególności zajmuje się diagnostyką i leczeniem:

  • przerostu migdałka gardłowego;
  • zapaleń gardła środkowego i migdałków podniebiennych;
  • zapalenia ucha środkowego (w tym ostrego zapalenia ucha środkowego oraz przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego);
  • przewlekłego kataru

Dr n. med. Joanna Krajewska przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych.