Dermatology-Specialist
Szepietowski_J
Jacek Szepietowski - ZnanyLekarz.pl

Dermatolog

Jacek Szepietowski

Prof. dr hab. n. med.

Specjalista dermatologii i wenerologii

jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu, honorowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, doktorem honoris causa  Caucasus International University w Tbilisi, Gruzja.

Jest autorem ponad 700 prac naukowych, 17 książek i ponad 80 rozdziałów w podręcznikach krajowych i zagranicznych. W latach 2011-2020 był prorektorem ds. rozwoju uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w latach 2008-2016 był Dyrektorem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu. Pełnił i pełni wiele prestiżowych funkcji w krajowych i międzynarodowych towarzystwach, był prezesem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (2008-2016), prezydentem  European Society for Dermatology and Psychiatry (2019-2021), prezydentem International Forum for the Study of Itch (2011-2015), wiceprezydentem International Society of Dermatology (2009-2013), członkiem prezydium European Academy of Dermatology and Venereology (2018-2020), przewodniczącym Project Proposal and Review Committee European Academy of Dermatology and Venereology.

Od roku 2017 przewodniczy Education Committee of International Society of Dermatology.

Jest członkiem honorowym 16 mięzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych. Wielokrotnie był nagradzany i wyróżnianny, otrzymał najwyższe wyróżnienie w międzynarodowej dermatologii - International League of Dermatological Societies Certificate of Appreciation, srebrną odznakę European Academy of Dermatology and Venereology, został uznany za  Fellow of Royal College of Physicians w Edinburgu, orzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” i  Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski przyjmuje także pacjentów anglo- oraz rosyjskojęzycznych.