Internal-Medicine-Specialist

Ustalenie, wymiana i usunięcie cewnika moczowodowego „DJ”

Zabieg polega na wprowadzeniu lub wymianie cewnika podwójnie zagiętego (DJ) do moczowodu przez cewkę moczową w celu zapewnienia skutecznego spływu moczu z nerki do pęcherza moczowego. Cewnik DJ wprowadza się celem odbarczenia zablokowanej nerki (kamica moczowodu, guz, zwężenie) i przygotowania do zabiegu URSL/RIRS oraz czasem po zabiegach endoskopowych moczowodu, aby zapobiegać wytworzeniu zwężeń w miejscu operowanym. Cewnik DJ usuwa się w trakcie zabiegu cystoskopii.

Czas trwania zabiegu: ok. 15 min.

Znieczulenie: miejscowe, na życzenie ogólne

Okres rekonwalescencji: po zabiegu może występować ból lub pieczenie cewki moczowej przez 24-48 godzin.

Jak pracujemy?

2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01

Krok 1.

Analiza stanu pacjenta na podstawie szczegółowo zebranego wywiadu lekarskiego.

Krok 2.

Przeprowadzenie szeregu badań laboratoryjnych oraz obrazowych pomocnych przy stawianiu trafnej diagnozy.

Krok 3.

Zaplanowanie i przeprowadzenie kompleksowego leczenia uwzględniającego potrzeby i oczekiwania naszych pacjentów.

Krok 4.

Kontrola efektów leczenia i wdrożenie profilaktyki ewentualnych nawrotów choroby.