Internal-Medicine-Specialist

Przezkroczowa biopsja fuzyjna gruczołu krokowego (prostaty)

Przezkroczowa biopsja fuzyjna prostaty jest wykonywana w celu potwierdzenia lub wykluczenia choroby nowotworowej – raka gruczołu krokowego. Wykorzystuje wysoce zaawansowaną technologię scalania obrazów rezonansu magnetycznego (MRI) i obrazów ultrasonograficznych (USG), uzyskiwanych w czasie rzeczywistym. Pozwala to osiągnąć ogromną precyzję podczas pobierania wycinków z gruczołu krokowego. W przypadku biopsji fuzyjnej drogą przezkroczową urolog wprowadza igłę biopsyjną przez skórę krocza do prostaty, zamiast wprowadzać ją przez potencjalnie zanieczyszczoną odbytnicę. Z tego względu, w porównaniu do biopsji przezodbytniczej, droga przezkroczowa istotnie minimalizuje ryzyko zagrażających życiu ciężkich powikłań infekcyjnych, ze względu na brak naruszenia ciągłości ściany odbytnicy i przeniesienia bakterii kałowych z jelita do prostaty.

Zalety przezkroczowej biopsji fuzyjnej:

  • znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji,
  • ułatwia dostęp do celów ulokowanych w przedniej część prostaty,
  • ogranicza konieczność wykonywania powtórnych biopsji,
  • minimalizuje ryzyko przeoczenia zmiany nowotworowej,
  • pozwala na zmniejszenie ilości pobieranych wycinków,

 

Przezkroczowa biopsja fuzyjna prostaty jest odpowiednia dla wszystkich Pacjentów, ale może być szczególnie korzystna dla Pacjentów z następującymi schorzeniami:

  • choroby zapalne jelit
  • historia infekcji po poprzedniej biopsji przezodbytniczej,
  • powikłania krwawienia z odbytu po poprzedniej biopsji

 

Czas trwania zabiegu: 30 – 60 minut

Znieczulenie: Przezkroczowa biopsja fuzyjna prostaty przeprowadzana jest  znieczuleniu miejscowym (Lignokaina). Pacjent praktycznie nie odczuwa bólu podczas pobierania wycinków, może odczuć jedynie niewielki dyskomfort w związku z samą aplikacją znieczulenia. Ta forma znieczulenia jest wystarczająca i najbezpieczniejsza dla Pacjenta.

Okres rekonwalescencji: Pacjent po zabiegu może od razu powrócić do normalnej aktywności. Nie jest wskazana ciężka aktywność fizyczna przez okres kilku dni od zabiegu.

 

Jak pracujemy?

2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01

Krok 1.

Analiza stanu pacjenta na podstawie szczegółowo zebranego wywiadu lekarskiego.

Krok 2.

Przeprowadzenie szeregu badań laboratoryjnych oraz obrazowych pomocnych przy stawianiu trafnej diagnozy.

Krok 3.

Zaplanowanie i przeprowadzenie kompleksowego leczenia uwzględniającego potrzeby i oczekiwania naszych pacjentów.

Krok 4.

Kontrola efektów leczenia i wdrożenie profilaktyki ewentualnych nawrotów choroby.