Internal-Medicine-Specialist
ZubkiewiczA
Anna Zubkiewicz-Zarębska - ZnanyLekarz.pl

Gastroenterolog

Anna Zubkiewicz-Zarębska

Dr n. med.

Specjalista chorób wewnętrznych, transplantologii klinicznej

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, którą ukończyła w 2011 r. Od początku pracy zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, początkowo jako asystent w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, a obecnie w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii.

W 2016. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych. Szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych realizowała w Oddziale Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienie Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.  W 2019 r. uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, obecnie kończy specjalizację z transplantologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (European Association for the Study of the Liver), autorką i współautorką publikacji w czasopismach medycznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych.